Images tagged "seliger-2019"

Оба на!!!! Лещ на 2,5 кг

Изображение 1 из 8

Сам не ожидал, поймал леща на 2,5 кг с берега

Городомля РУ